Rebecca fest 2007

Sochařská dílna:
Letošní sochařskou dílnu vedl Šimon Cibulka (www.cibulka.wz.cz)

      

ukázky z tovrby Šimona Cibulky